Contact Us

This region is managed by Area Coordinator Dr Sofya Lyakhova

Further Maths Support Programme Wales, Room 284, Talbot Building, Swansea University, Singleton Park, Swansea, SA2 8PP, Tel: 01792 602793 email: [email protected]

Swansea Office

Further Maths Support Programme Wales, Room/Ystafell 284, Adeilad Talbot Building, Prifysgol Abertawe /Swansea University, Parc Singleton /Singleton Park, Abertawe, SA2 8PP

Bethan Eakins - FMSP Wales Administrator (Tuition) Tel: 01792 602334 Email: [email protected]

Caron Flynn - FMSP Wales Support Assistant Tel: 01792 606845 Email: [email protected]

Sofya Lyakhova - Area Coordinator for Carmarthenshire, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea, FMSP Programme Leader Tel: 01792 602793 Email: [email protected]

Claire Musselwhite - FMSP Wales Administrator (Finance) Tel: 01792 606609 Email: c.e.musselwh[email protected]

General enquiries, please email [email protected] or Tel: 01792 606845

Cardiff Office

Carl Phipps (Area Coordinator) and Bethanie Denyer (Project support assistant) - Central South, South East and Rhondda Cynon Taf, Room E/2.16, School of Mathematics, Cardiff University, Senghennydd Road, Cardiff, Wales, CF24 4AG, Tel: 01792 606845,029208 75554 email: [email protected] or [email protected]

Bangor Office

Elen Wyn Clode - Area Administrator for Anglesey, Conwy and Gwynedd, Room 114, School of Computer Science, Dean Street, Bangor University, LL57 1UT. Tel: 01248 382279 email: [email protected]

Ceredigion and Powys Area Coordinators

Stephen Earles ([email protected]) and Adrian Wells ([email protected]) - Area Coordinators for Ceredigion and Powys,Hayley Owen, Project Support Assistant ([email protected]) Room 4.03, Physical Sciences Building, Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BZ. Tel: 01970 622 763 or 01970 622458    Cysylltu â ni

Rheolir y rhanbarth hwn gan Gydlynydd Ardal Dr Sofya Lyakhova

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru, Ystafell 105, Technium Digidol, Prifysgol Abertawe SA2 8PP, Ffôn: 01792 602793 e-bost:[email protected]

Swyddfa Caerdydd

Chris Green Gweinyddwr Ardal ar gyfer Rhondda Cynon Taf, Ystafell M/2.04, Ysgol Fathemateg, Prifysgol Caerdydd, Ffordd Senghennydd, Caerdydd, CF24 4AG, Ffôn: 01792 606845, 029208 75554 e-bost: [email protected]:[email protected]

Swyddfa Bangor

Elen Wyn Clode - Gweinyddwr Ardal ar gyfer Ynys Môn, Conwy a Gwynedd, Ystafell 114, Ysgol Cyfrifiadureg, Stryd y Deon, Prifysgol Bangor LL57 1UT. Ffôn:01248 382279 e-bost: [email protected]

Swyddfa Abertawe

Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru, Ystafell 105, Technium Digidol, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP

Bethan Eakins - Gweinyddwr FMSP Cymru (Hyfforddi) Ffôn: 01792 602334 E-bost: [email protected]

Caron Flynn - Cynorthwy-ydd Cymorth FMSP Cymru Ffôn: 01792 606845 E-bost: [email protected]

Sofya Lyakhova - Cydlynydd Ardal ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe, Arweinydd Rhaglen FMSP Ffôn: 01792 602793 E-bost: [email protected]

Claire Musselwhite - Gweinyddwr FMSP Cymru (Cyllid) Ffôn: 01792 606609 E-bost: [email protected]

Ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost: [email protected]

neu ffoniwch: 01792 606845