WJEC Revision

WJEC online revision sessions hosted by FMSP Wales, please see vidoes/recordings listing below :

WJEC Modules
English Spoken

Recordings

   

AS Pure

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Further Pure 1

Further Pure 2

Further Pure 3

Modiwlau CBAC
yn Gymraeg

Recordiadau

Mecaneg 1

Ddim ar gael

Mecaneg 2

Ystadegaeth 1

Ystadegaeth 2

FM1 Cymraeg

FM3 Cymraeg

FM3.1 Gwaith ac Egni
FM3.2 P?er
FM3.3 Llinynnau a Sbringiau
FM3.4 Momentwm ac Egni
FM3.5 Fectorau
FM3.6 Cylchoedd Llorweddol
FM3.7 Cylchoedd Fertigol

Pur Bellach 1

Pur Bellach 2

Pur Bellach 3

For further details please email: [email protected].