WJEC Revision

WJEC online revision sessions hosted by FMSP Wales, please see videos/recordings listing below :

WJEC Modules
English Spoken

Recordings

AS Pure

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

FM Unit 2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

FM Unit 3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

FM Unit 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

FM Unit 5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

FM Unit 6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Further Pure 1

Further Pure 2

Further Pure 3

Modiwlau CBAC
yn Gymraeg

Recordiadau

Mecaneg 1

Ddim ar gael

Mecaneg 2

Ystadegaeth 1

Ystadegaeth 2

Uned 2 MB

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Uned 3 MB

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

FM1 Cymraeg

FM3 Cymraeg

FM3.1 Gwaith ac Egni
FM3.2 P?er
FM3.3 Llinynnau a Sbringiau
FM3.4 Momentwm ac Egni
FM3.5 Fectorau
FM3.6 Cylchoedd Llorweddol
FM3.7 Cylchoedd Fertigol

Pur Bellach 1

Pur Bellach 2

Pur Bellach 3

Pur Bellach 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Pur Bellach 5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Pur Bellach 6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

For further details please email: FMSP Wales admin team.